Xin Zulassung Uni Jena để thi dự bị DH STK Nordhausen

Contents1.Chuẩn bị giấy tờ.2.Điền đơn online Vấn đề bây giờ có lẽ là cần chuẩn bị giấy tờ gì và điền online ra sao, thì ngay bây giờ để không dài dòng, mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn. Một lưu ý là hạn nộp stk để thi ở Nordhausend là 31.5, nên mọi người … Continue reading Xin Zulassung Uni Jena để thi dự bị DH STK Nordhausen