Uni-assist và giấy chứng nhận điểm kì thi Quốc gia từ 2015

ContentsCó những lưu ý sau đây:Trường hợp bạn không còn giấy này, có thể xin cấp lại như sau: Ngoài giấy tờ nộp theo danh sách trong bài “Uni assist từ A – X” (Hình dưới), thì có một số trường hợp bị UA đòi giấy chứng nhận điểm thi Quốc gia từ 2015. Có những … Continue reading Uni-assist và giấy chứng nhận điểm kì thi Quốc gia từ 2015