Uni-assist và giấy chứng nhận điểm kì thi Quốc gia từ 2015

Uni - assist và giấy chứng nhận điểm kì thi Quốc gia từ 2015

1
2864

Ngoài giấy tờ nộp theo danh sách trong bài “Uni assist từ A – X” (Hình dưới), thì có một số trường hợp bị UA đòi giấy chứng nhận điểm thi Quốc gia từ 2015.

Có những lưu ý sau đây:

  1. UA không bắt buộc giấy đó, chỉ có 1 số ít bị làm khó. Để giảm khả năng bị làm khó nhất, thì 2 và 3.
  1. Phần Grundfragen trang thứ 3 (2 lần nhấn weiter) các bạn điền ngày trên bằng tốt nghiệp chính. Không phải bằng tạm thời.

3.Muốn chắc thì gửi luôn giấy chứng nhận đó ngay từ đầu cùng với các giấy tờ khác.

4.Bạn nào đã gửi hồ sơ đi mà đọc bài này thấy nơm nớp lo thiếu thì cứ bình tĩnh đợi email. Nếu UA không đòi mà mình gửi thêm giấy thì có khi lại tự kéo dài thời gian xét hồ sơ.

Trường hợp bạn không còn giấy này, có thể xin cấp lại như sau:

Đánh 1 tờ theo form y nguyên như giấy chứng nhận điểm gốc, đem lên hội đồng thi cùng với giấy tờ gì đó mà chứng minh được số báo danh và điểm là của mình (bằng tốt nghiệp tạm thời chẳng hạn), trình bày vì lý do abc nên nhờ thầy cô cấp lại giúp em. Điểm thì có trong dữ liệu hết rồi, họ chỉ cần tra là ra ngay.

Dưới đây là giấy tờ xin lại của Hoa Nguyễn

 

Bài đọc tham khảo:

Nộp tiền Uni Assist bằng thẻ Visa

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua Uni Assist

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây