Top 50 ngành nghề lương cao nhất ở Đức năm 2016

Top 50 ngành nghề lương cao nhất ở Đức năm 2016 chưa trừ thuế (Brutto) sau khi trừ thuế cá nhân từ 26 -45% sẽ có lương sau thuế (Netto), khi đó các bạn nhận được khoản chính thức về tay thì khoảng 50-60% số này, trừ đủ các loại thuế. Xem thêm bài hướng … Continue reading Top 50 ngành nghề lương cao nhất ở Đức năm 2016