TIPS tìm nhà nhanh chóng ở Đức

Contents1. Chuẩn bị tâm lý:2. Hành động:3. Một vài điều lưu ý nhỏ Chia sẻ của Mai Thế Thành – STK Hannover 1. Chuẩn bị tâm lý: Việc tìm nhà ở Đức nói chung là rất khó với một mức giá hợp lý cho sinh viên nghèo như chúng ta. Những căn hộ trung tâm … Continue reading TIPS tìm nhà nhanh chóng ở Đức