Thi Testdaf: Kinh nghiệm học và thi ở Đức

Contents1.Giới thiệu về bản thân:2.Quá trình học2.1 Từ vựng:  Wortschatzübungen für Fortgeschrittene2.2 Cách học từ:3.Quá trình luyện đề3.1 Kỹ năng đọc3.2 Kỹ năng nghe3.3 Kỹ năng viết3.4 Kỹ năng nói:4.Bước vào kỳ thi5. Kết TestDaF là một kỳ thi tiếng dành cho người nước ngoài có dự định học tập và nghiên cứu tại Đức … Continue reading Thi Testdaf: Kinh nghiệm học và thi ở Đức