„Tâm sự mỏng“ về xin Zulassung của Uni Jena để thi dự bị Nordhausen

Từ trước đến nay Uni Jena vẫn luôn là một trường lý tưởng đối với sinh viên Việt Nam để xin Zulassung thi dự bị của bang Thueringen( Staatliches Studienkolleg Thueringen). Trường dự bị này nằm trực thuộc khuôn viên trường Hochschule Nordausen nên thường được gọi tắt là dự bị Nordhausen. Giải thích đôi … Continue reading „Tâm sự mỏng“ về xin Zulassung của Uni Jena để thi dự bị Nordhausen