Tags Thi dự bị đại học ở Nordhausen

Tag: thi dự bị đại học ở Nordhausen

G-kurs: Học dự bị Đại học ở STK Nordhausen

Thành phố Nordhausen nằm gần như ở chính giữa nước Đức, là nơi sinh sống của 41,800 người (theo dữ liệu đến hết năm...

Aufnahmetest – Studienkolleg Nordhausen

Nordhausen (26.02.2015) Nhận xét về thành phố và trường: - Ấn tượng đầu tiên thành phố hơi hẻo lánh ở vị trí hơi heo hút và...
Follow us for updates