Tags Studienkolleg Nordhausen

Tag: Studienkolleg Nordhausen

Học dự bị tại Nordhausen (kỳ hè 2017)

  Phần I: Cách xin Zulassung của Uni Jena để thi dự bị tại Nordhausen http://hotrosv.de/xin-zulassung-uni-jena-de-thi-du-bi-dh-stk-nordhausen/http://hotrosv.de/tam-su-mong-ve-xin-zulassung-cua-uni-jena-de-thi-du-bi-nordhausen/2 bài viết này tuy cũ nhưng vẫn còn nguyên giá...

Aufnahmetest – Studienkolleg Nordhausen

Nordhausen (26.02.2015) Nhận xét về thành phố và trường: - Ấn tượng đầu tiên thành phố hơi hẻo lánh ở vị trí hơi heo hút và...
Follow us for updates