Tags M-kurs

Tag: M-kurs

Lâm Ngô: Kinh nghiệm học tiếng Đức

Bài được viết bởi Lâm Ngô, hiện là sinh viên năm 2 ở Uni HeidelbergLời nói đầu: điều kiện đi du học tại Cộng...

M-Kurs tại STK Hamburg

M-Kurs là khối dự bị dành cho những ai có định hướng học các ngành y, sinh học và thường chỉ những người tại...
Follow us for updates