S-Kurs – Một cách nghĩ mới về khối ngành xã hội

ContentsVới Deutsch – Tiếng ĐứcVề EnglishVề môn GeschichteVề môn Sozialkunde Mình là Võ Triệu. Hiện tại đang là sinh viên học ngành Ngôn ngữ học (Linguistik) và Hoa Kỳ học ( American Studies) tại Uni Mainz. Trước kia mình có học dự bị khối S tại Studienkolleg Mainz. Phải nói thêm S là Sprache und … Continue reading S-Kurs – Một cách nghĩ mới về khối ngành xã hội