Review kì thi STK Greifswald SS2017

STK Greifswald kỳ thi dự bị đại học SS2017

0
1576

1. Nộp hồ sơ.

Uni Greifswald có hạn nộp cho Studienkolleg là:
15.06 cho kì thi vào cuối tháng 8
15.11 cho kì thi vào giữa tháng 1

Và nộp hồ sơ thông qua Uni-Assist.  Yêu cầu bằng B1

Để rõ hơn thì các bạn đọc ở website: https://www.uni-greifswald.de/international/wege-nach-greifswald/studium-und-studienvorbereitung/studienkolleg/bewerbungen/

2. Thi dự bị đại học STK.

Ở Greifswald thì thi 4 kỹ năng chung: Hörverstehen, Leseverstehen, Grammatische Strukturen und Textproduktion (khoảng 60-75 phút)

Mathematik (đối với T, M Kurs) hoặc một bài viết thứ 2 hoặc một bài đọc khác (đối với G-S Kurs) (khoảng 30p)

2.1: Phần thi chung.

.Phần thi nghe: Giám khảo sẽ đọc 1 đoạn text dài và các bạn sẽ đánh trắc nghiệm khoảng 10 câu hỏi. Giám khảo đọc rất chậm và to, rõ ràng. Nhưng sẽ dùng nhiều từ đồng nghĩa.

.Phần Leseverstehen: cũng là trắc nghiệm khoảng 10 câu hỏi xoay quanh bài đọc, lưu ý bài đọc rất dài, các bạn chú ý phân bổ thời gian.

.Phần Grammatische Strukturen: Trắc nghiệm trình độ từ B1-B2 trở xuống, rất dễ, đây là phần các bạn phải ăn điểm.

.Phần Textproduktion: có 2 phần.
a. Người ta cho các bạn đọc một biểu đồ về vấn đề gì đó, và các bạn viết về nó
b. Thường là hỏi về vấn đề này ở Quê Hương của bản thân.

2.2: Phần thi riêng.

T, M-Kurs: thi Toán. Quy đổi các đơn vị (dm, cm, km, v…v). Hỏi toán đố, Hàm mũ, căn, … Nói chung chủ yếu phần chiếm điểm nhiều là phần toán đố. Phải hiểu được từ vựng thì làm tốt.

G, S-Kurs: Viết thêm 1 bài viết khác. Mình không thi khối này nên không biết đúng sai như nào

Để hình dung thêm về đề thi thì các bạn nhấn vào link: https://www.uni-greifswald.de/fileadmin/uni-greifswald/4_International/4.1_Incomings/4.1.1_Studium_und_Studiumsvorbereitung/Studienkolleg/Beispiel_AT.pdf

3.Chờ kết quả

Greifswald có kết quả trong khoảng 1-2 tuần, lên web trường check các bạn nhé.

Các bài review kỳ thi trước

1. https://hotrosv.de/stk-greifswald-trai-nghiem-cham-ma-chac/

2. https://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-stk-greifswald-ws1415/

Tác giả: 3T

Có bình loạn gì không? Comment ở đây