Review kì thi đầu vào dự bị ĐH (Aufnahmetest) tại nước Đức

Sau một thời gian xin xỏ, năn nỉ, gạ gẫm Hỗ trợ sinh viên du học Đức đã thu thập được thông tin về các kì thi đầu vào trên toàn nước Đức. Hiện tại còn thiếu một số trường nữa, nếu các bạn có bạn bè hoặc bản thân đã thi vào các trường … Continue reading Review kì thi đầu vào dự bị ĐH (Aufnahmetest) tại nước Đức