Review kì thì STK Coburg SS2017

0
1475

1. Nộp hồ sơ

Ở Coburg hạn nộp:
30.06 cho kì thi vào cuối tháng 7
30.11 cho kì thi vào đầu tháng 2
và các bạn có thể xem yêu cầu hồ sơ tại link http://www.sk-coburg.de/images/Dokumente_pdf/ANMELDEBOGEN.pdf

2. Thi STK

2.1: Phần thi tiếng Đức (75 phút)

Kì này Coburg ra đề khác đến 70% so với cấu trúc đề của những năm trước

Gồm nhiều phần.
a) Leseverstehen
Đọc và giải thích từ gạch dưới trong bài đọc.
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống ở bài đọc.
Giải thích một số Câu liên hệ (mệnh đề liên hệ) – Relativsätze có trong bài đọc.
Đánh trắc nghiệm 10 câu hỏi xoay quanh bài đọc

b) Grammatische Strukturen
Thành lập câu với các từ cho sẵn và theo các thì cho sẵn.
Chuyển đổi câu theo nominalisierung verbalisierung (Học ở B2 thì phải)

Phần b chỉ được chấm khi phần a đủ điểm yêu cầu.

2.2: Thi Toán (45 phút)

Toán ở Coburg thì hỏi khá nhiều. Từ logarit, hàm mũ, sin cos, v…v. Các bạn làm cẩn thận.

để hình dung một chút về đề mẫu các bạn nhấn vào link http://www.sk-coburg.de/index.php/aufnahmepruefung/musterpruefungen-ap

Mình cũng đã xem, nhưng để tham khảo thôi, chứ đề ra thì khác nhiều

3. Chờ kết quả.

Kết quả có khoảng sau 3 tuần. Sẽ được gửi thư về tận nhà để biết mình đậu hay rớt, hoàn toàn không có trên website. Vì thế trước khi làm bài thi các bạn sẽ phải viết địa chỉ nhà thật cẩn thận để người ta gửi thư báo kết quả.

Tác giả: T3

1. https://hotrosv.de/hoc-du-bi-dai-hoc-o-stk-coburg/

2. https://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-studienkolleg-in-coburg-ss16/

Có bình loạn gì không? Comment ở đây