Review Aufnahmetest Nordhausen Wi17/18 khối W

ContentsTrước khi thiThi tiếng ĐứcThi nghePhần đọc hiểu và ngữ phápThi Toán Vì sáng đó mình tới Nordhausen xong vào thi luôn, thi xong thì về liền nên chưa có thăm thú được mấy Nordhausen. Ấn tượng ban đầu cũng y như các review khác, hoang sơ vắng vẻ buồn tẻ lắm, trường thì gần … Continue reading Review Aufnahmetest Nordhausen Wi17/18 khối W