Phỏng vấn APS – FAQ

Contents1. Bạn ơi, nếu hồ sơ OK thì tầm khoảng bao lâu mình sẽ nhận được email về thời gian phỏng vấn?2.Nếu hồ sơ thiếu có thể bổ sung được không? Nếu có thì sau bao lâu3.Tại sao phải nộp thêm bảng điểm 2 kỳ cuối?4. Sau khi phỏng vấn bao lâu thì biết kết … Continue reading Phỏng vấn APS – FAQ