Lương 100 nghề phổ biến nhất ở Đức

0
2691

Lương 100 nghề phổ biến nhất ở Đức

Cục Lao động Liên bang Đức đã công bố một bảng chi tiết mức lương trung bình của tất cả các công việc của Đức. Bạn xem bạn sẽ kiếm được lương mức bao nhiêu nếu bạn có một trong 100 công việc phổ biến nhất ở Đức này.

Các bậc học hoặc ngành nghề khác các bạn có thể tự tìm kiếm trong trang website của bộ lao động bằng cách: Gõ tên ngành nghề, trỏ mũi tên vào bang bạn muốn xem thông tin, và đọc. Siêu dễ. Trang của Bộ lao động:

https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/faces/index.jspx?_afrLoop=11687708414179556&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_adf.ctrl-state=egxjbrmq0_30

Dưới đây là danh sách 100 ngành nghề đã được tạp chí Focus thống kê lại, các bạn có thể tham khảo.

luong o Duc 1 luong o Duc 2 luong o Duc 3 luong o Duc 4 luong o Duc 5 luong o Duc 6

Minda Hoàng _Nguồn: Focus.de

Top 50 ngành nghề lương cao nhất ở Đức năm 2016

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây