Lâm Ngô: Nộp hồ sơ du học Đức

Nói thêm một chút về việc nộp hồ sơ vào các trường, hồi đó thực sự mình không có một cái định hướng nào về việc nộp hồ sơ cả, nên cứ nghĩ là cứ nộp hồ sơ xin thi vào dự bị đại học (vì mình thấy phần lớn mọi người đều đi học … Continue reading Lâm Ngô: Nộp hồ sơ du học Đức