Lâm Ngô: Học năm thứ nhất tại Uni Heidelberg

Năm nhất ở Uni Heidelberg: Tuần đầu tiên ở Uni Heidelberg bạn sẽ được tham gia Erstiwoche, nôm na là tuần đón sinh viên mới, sẽ được giới thiệu về Uni, việc học ở đây, đồng thời giao lưu với các sinh viên khác. Sau đó thì vào học luôn. Các môn học trong kỳ … Continue reading Lâm Ngô: Học năm thứ nhất tại Uni Heidelberg