Kinh nghiệm học tập tại Uni Mainz từ góc nhìn của một trợ giảng

Contents1. Tổng quan về học kì của một trường Đại học Đức2. Lập kế hoạch chi tiết3. Học suốt cả học kì, đặc biệt là qua việc làm bài và tham dự giờ chữa bài tập4. Tận dụng tối đa các điều kiện vật chất và hỗ trợ từ phía nhà trường5. Có cái nhìn … Continue reading Kinh nghiệm học tập tại Uni Mainz từ góc nhìn của một trợ giảng