Hướng dẫn làm bài thuyết trình bằng tiếng Đức trình độ cơ bản

1
3611

Trước khi bạn có khả năng đứng trước số đông người để thuyết trình thì bạn phải học và luyện hàng trăm bài thuyết trình nhỏ. Hãy luyện từng bước một “Übung macht den Meister”. Ở đây mình hướng dẫn làm bài thuyết trình cơ bản nhất, hãy luyện nó trước gương, trước một người Đức rồi đến trước lớp học tiếng Đức, cho đến khi bạn sang Đức vào đại học ỏ Đức bạn sẽ quen với việc phải đứng trong giờ Seminar thuyết trình và cho đến khi thành thạo bạn sẽ có khả năng thuyết trình trước hội trường lớn.

Đầu tiên là phải lên kế hoạch chuẩn bị cho bài thuyết trình:

Đề tài thuyết trình (Thema) của bạn là gì?: ví dụ đề tài về “Kulturschock”

Sau đó cấu trúc đề tài (Gliederung) như thế nào. Bạn chia từng phần muốn nói. Thường một khái niệm nào đó luôn có định nghĩa cho phần mở đầu (Definition). Ví dụ đề tài “Kulturschock” thì phần 1 sẽ là định nghĩa, phần 2 sẽ là các giai đoạn của quá trình sốc văn hóa, phần cuối là lời khuyên để vượt qua sốc văn hóa

Bạn thuyết trình một mình hay có cùng một đồng nghiệp nữa, và việc phân chia phần mỗi người sẽ nói cụ thể là phần nào?

Bạn muốn truyền đạt thông tin gì đến người nghe?

Bạn có dẫn chứng ví dụ từ nguồn nào? ví dụ định nghĩa trích từ định nghĩa của tác giả A, từ sách B v.v..

Ok giờ bạn đã suy nghĩ xong cho một đề tài sẽ thuyết trình, giờ bắt đầu viết xuống và sử dụng các cấu trúc tiếng Đức để luyện

1. Begrüßung:

Bước đầu bạn chào cả lớp, giới thiệu đề tài và cấu trúc chủ đề của mình, giới thiệu người sẽ cùng thuyết trình với bạn, bạn nói phần nào?,  bạn học của bạn nói phần nào?

-Hallo zusammen, ich (wir) spreche heute über das Thema “Kulturschock”
-In meinem Vortrag geht es um das Thema “Kulturschock”
-Ich trage heute das Thema “Kulturschock” vor
Ngoài câu chào ra bạn có thể đặt một câu hỏi ngắn để gây sự chú ý của cả lớp về đề tài của bạn:
Habt ihr schon mal Kulturschock erlebt?

2. Giờ bạn giới thiệu Gliederung bài thuyết trình của mình:

Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert:  Ich beginne mit …..(der Definition „Kulturschock“), dann stelle ich…… (ein Modell über den Kulturschock) vor. Anschließend wird meine Kollegin…..(dieses Modell weiter erklären) und zum Schluss geben wir euch ……ein paar Ratschläge für den Umgang mit Kulturschock.

3. Giờ thì bạn bắt đầu phần thuyết trình của mình

Nun beginne ich mit….(der Definition von Kulturschock)

4.Chuyển tiếp

Mỗi khi xong phần nào, bạn muốn chuyển tiếp sang phần tiếp theo bạn sẽ dùng những mẫu câu chuyển tiếp (Übergang)
Nachdem ich einen Überblick über Kulturschock gegeben habe, möchte ich mich jetzt einem Modell zuwenden
hay đến phiên bạn của bạn nói bạn cũng sẽ giới thiệu:
Nachdem man den Schock erlebt hat, wird man langsam die fremde Kultur kennenlernen und sich anpassen. Damit kommt man in eine neue Phase: Phase D. Diese Phase wird euch meine Kollegin näher erläutern.
và khi chuyển đến phần kết cũng vậy:

Zum Schluss möchte ich euch ein paar Ratschläge geben, wie ihr mit dem Kulturschock umgehen könnt.

5. Và để kết thúc bài thuyết trình bạn sẽ cám ơn mọi người đã chú ý lắng nghe:

Damit möchte ich unser Referat (Vortrag) abschließen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Đó là một ví dụ cụ thể bài thuyết trình mình đã làm, ngoài ra mình có một số mẫu câu để sử dụng cho thuyết trình:
1-Begrüßung:

-Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich…..

-Sehr geehrte Damen und Herren,…

2-Vorstellung des Themas:

-Ich möchte Ihnen (euch) einen kurzen Überblick über….geben

-In meinem Vortrag geht es um…..

-Das Thema meines Vortrags lautet….

-Ich spreche heute zu dem/über das Thema:…

3.Gliederung:

-Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert:

-Zuerst/Zunächst spreche ich über…., dann komme ich zu…., im dritten Teil befasse ich mit….

  1. Ausführung neuer Themen:

-Zunächst möchte ich….darstellen

-Ich beginne mit….

-Ich komme zum zweiten Punkt

  1. Sachverhalte erklären:

-Ich  möchte: +….erklären/erläutern/beschreiben/darstellen

  1. Verabschiedung: Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit
  2. Fragen und Diskussion: Haben Sie/Habt ihr noch fragen?

http://vnwok.de/2017/04/kulturschock-nao-la-soc-van-hoa/

 

Chúc các bạn học tiếng Đức tốt và luôn tự tin cho những buổi thuyết trình^^

Có bình loạn gì không? Comment ở đây