Hướng dẫn đọc bảng lương khi đi làm thêm cho các doanh nghiệp của Đức

1
6252

Bảng lương của bạn này được đăng ký đi làm ngày 25.11.2015. Lương tháng 12 có 30 ngày + 6 ngày của tháng 11. Dưới đây giải thích một số thuật ngữ và cách tính trên bảng lương dành cho bạn nào quan tâm.

bangluong-1

SV-Nummer: Sozialversicherung Nummer. Ai đi làm cũng sẽ có cái này. Nếu ai đi làm rồi mà chưa nhận được cái thẻ bảo hiểm này thì gõ PLZ vào đây và tìm chỗ gần nhất đăng ký 1 cái http://www.deutsche-rentenversicherung.de/

Steuer ID Nr.: Khi bạn đăng ký chỗ ở bất kỳ thành phố nào nơi bạn đến học tập và làm việc sẽ được cấp 1 mã số thuế (trẻ con ở Đức cũng có mã số thuế), nhiều bạn bỏ quên thư của Thành phố. Bạn đang đọc bài tại hotrosv.de. Có thể ra Sở tài chính Finanzamt mang theo Hộ chiếu để xin lại Steuer ID Nr.

 Steuer-Brutto: Tổng thu nhập được sử dụng để tính thuế và bảo hiểm xã hội.
Lohnsteuer: Thuế thu nhập. Những ai có Steuer-Brutto trên 450€ tháng đều phải đóng thuế này. Sinh viên được phép có 2 tháng trong 1 năm làm trên 450€ mà không phải đóng thuế. Thuế được tính dựa trên mức thu nhập và xếp loại thế (độc thân, có gia đình, nuôi con nhỏ,..).
Kirchensteuer: Không bắt buộc, khoảng 8-9%, nếu không nhầm ai muốn tổ chức cưới trong nhà thờ thường phải đóng tiền này.
SolZ (: Tiền thái thiết Đông Đức, dành cho các bạn phía Tây.Tới 2019 là 5,5% thu nhập.
KV-Brutto, RV-Brutto, AV-Brutto, PV-Brutto: Tổng tiền bị tính bảo hiểm y tế, lương hưu, thất nghiệp, điều dưỡng.
KV-Betrag (Krankenversicherungsbeitrag): Bảo hiểm y tế. Phụ thuộc vào bảo hiểm của mình, bảo hiểm nhà nhước là tầm 14.60 % thu nhập, trong đó công ty đóng 1 nửa, người làm đóng 1 nửa. Sinh viên tự trả bảo hiểm riêng thì không phải đóng cái này.
RV-Beitrag (Rentenversicherungsbeitrag): Bảo hiểm lương hưu mức 18.70% thu nhập, công ty và người làm mỗi bên đóng 1 nửa. Tiền này có thể lại lấy nếu rời Đức và không quay lại sau 5 năm. Sinh viên làm Minijob có quyền yêu cầu không đóng lương hưu.
AV-Beitrag (Arbeitslosenversicherungsbeitrag): Bảo hiểm thất nghiệp, 3% thu nhập công ty và người làm mỗi bên đóng 1 nửa. Nếu đóng tiền này 12 tháng trong vòng 2 năm thì có thể lấy được tiền thất nghiệp nếu không đi làm.

PV-Beitrag (Pflegeversicherungsbeitrag): Tiền chăm sóc điều dưỡng. 2.35 % thu nhập tùy. Giống mấy cái ở trên, mỗi bên trả 1 nửa.

Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2016

bangluong-1

Ảnh: Nguồn: Lohn-info.de

Đọc thêm ở đây http://www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2016.html#werte

 

Minijob 450€

Minijob 450€ và 451-Euro-Job nên theo việc nào

 

 

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây