Hội thảo Hỗ trợ tài chính cho sinh viên về nước

0
1446

Năm 2016 này, Chương trình PME Di trú và Phát triển tạo Việt Nam của CIM/GIZ (www.returning-experts.de) sẽ tiếp tục có 1 buổi hội thảo cuối tuần từ 20-22, 21-23.10 tại Koeln dành cho Việt Nam, Indonesia, India, Nepal. Chi phí đi lại và ăn ở sẽ do chương trình chi trả.

Do nguồn kinh phí có hạn nên Hội thảo ưu tiên những người có khả năng làm việc trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, dạy nghề cũng như các các lĩnh vực khác có đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững (http://www.globalgoals.org/).

Đăng ký qua Email return@cimonline.de. Thông tin chi tiết bằng trong file đính kèm.

Chi tiết trong file đính kèm dưới đây

Info LS Deutsch or English version please see below

Info-LS-Deutsch-or-English-version-please-see-below
Có bình loạn gì không? Comment ở đây