Học W-kurs tại STK Frankfurt

Khi nhập học, các bạn sẽ có 1 tuần đầu tiên gọi là Orientierungsphase dành cho việc einschreiben, giới thiệu về STK, Uni, FH, tư vấn bảo hiểm y tế, làm quen bạn bè, thầy cô. Đối với W-Kurs các bạn sẽ phải học 5 môn : tiếng Đức, Toán, BWL, VWL, Soziologie hoặc Geografie. … Continue reading Học W-kurs tại STK Frankfurt