G-kurs: Học dự bị Đại học ở STK Nordhausen

ContentsThành phố của sự bất tiệnThi đầu vào dự bị đai họcHọc tập ở NordhausenCuộc sống ở Nordhausen Thành phố Nordhausen nằm gần như ở chính giữa nước Đức, là nơi sinh sống của 41,800 người (theo dữ liệu đến hết năm 2014), trong đó có khoảng trên dưới 200 người là sinh viên quốc … Continue reading G-kurs: Học dự bị Đại học ở STK Nordhausen