Học Biotechnologie: Ngành công nghệ sinh học ở Đức

0
2127
  1. Những điều kiện cơ bản để có thể học tập tại Đức là gì?

– Điều kiện cần:

– Điều kiện đủ:

  1. Lịch trình sang Đức

Có thể tham khảo lịch trình: 10 bước để tự làm hồ sơ du học Đức

Bước 1: Nhập học Đại học ở Việt Nam

– Cách 1: Có thể không học kì nào, hoặc học từ 1-3 kì rồi nghỉ. Nếu quyết định đi du học thì lập tức làm thẩm tra APS.

  • Hiện nay ở Việt Nam không cần đỗ trường TOP, chỉ cần vào trường bình thường để có giấy báo đại học đúng ngành. Các trường tỉnh hiện nay rất nhiều

– Cách 2: Học 4 kì rồi đi theo dạng này

– Cách 3: Một số trường ở Đức không cần thi tuyển dự bị ĐH, miễn là bạn có đủ trình độ yêu cầu

Bước 2: Học tiếng Đức

Học ở đâu

Cần học đến trình độ nào

Thông thường các ngành y tế liên quan đến sức khỏe, sinh học như Biotechnologie, Pharmazie hay Medizin thì trình độ tiếng phải tối thiểu B2, hoặc C1.

Bước 3: Học dự bị khối T-Kurs hoặc M-Kurs

Ngành Biotechnologie là ngành có giới tính linh hoạt, có thể học dự bị khối T hoặc M

Ở Đức có những trường dự bị nào

Các trường dự bị đại học tư

Trường dự bị nào dạy khối T-Kurs, M-Kurs

Học những môn gì ở dự bị đại học

Hạn nộp hồ sơ các trường dự bị

Thi dự bị có khó không?

– Học dự bị có khó không?

Bước 4: Xin vào Đại học

Tìm trường và ngành như các bạn Đức

Các bước tìm trường

Bước 5: Tốt nghiệp và xin việc làm

– Tìm kiếm khóa thực tập

– Các website tìm việc làm ở Đức

Bước 6: Nếu bạn muốn học Master

– Lịch trình chuẩn bị hồ sơ

Có bình loạn gì không? Comment ở đây