Hạn nộp hồ sơ của các STK -dự bị đại học

Thông tin từ A đến Z về các STK trên toàn liên bang Đức, mặc dù chưa thực sự đầy đủ nhưng rất muốn cung cấp cho các bạn một cái nhìn về các trường dự bị ĐH ở Đức.

7
30072

Bài tổng kết do bạn Nguyễn Đức Huy-HCU Hamburg thu thập dữ liệu

-Click vào tên thành phố để link đến trường STK, bài review về kỳ thi Aufnahmetest sẽ được cập nhật bổ sung.

-Liên hệ Hội sinh viên các thành phố nơi đến học bằng cách click link ở bên cột Group các hội sinh viên. Bạn nào muốn bổ sung cho bảng này vui lòng liên hệ với hotrosv.de theo địa chỉ ở dưới.

Bạn có thể download bảng dạng PDF tại đây: Download ở đây stk-nop-va-thi-5

Stk-nộp-và-thi-5

 

 

 

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây