German U15-Hiệp hội các trường nghiên cứu và y khoa hàng đầu ở Đức

Không biết có sự phân biệt nào đó về việc học tập và nghiên cứu tại Tây Đức và Đông Đức hay không? Tuy nhiên thì cuối năm 2012, ở Tây Đức hiệp hội các trường Đại học về nghiên cứu và y khoa được thành lập với mục tiêu cải thiện các điều kiện chung về nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

0
590

Không biết có sự phân biệt nào đó về việc học tập và nghiên cứu tại Tây Đức và Đông Đức hay không? Tuy nhiên thì cuối năm 2012, ở Tây Đức hiệp hội các trường Đại học về nghiên cứu và y khoa được thành lập với mục tiêu cải thiện các điều kiện chung về nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Mục tiêu của U15 Đức được thực hiện thông qua các nghiên cứu và đề xuất về cải thiện cấu trúc và nội dung của khoa học và nghiên cứu tại các trường đại học, cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, và công bố kịp thời các bài học kinh nghiệm. (Nguồn: http://www.german-u15.de)

Song song với TU9 – Hiệp hội các trường ĐH Kỹ thuật của Đức thì có U15 Hiệp hội các trường nghiên cứu và y khoa hàng đầu, giúp các bạn chọn trường dễ dàng hơn

Freie Universität Berlin

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Humboldt-Universität zu Berlin

Ludwig-Maximilians-Universität München

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Goethe-Universität Frankfurt

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Georg-August-Universität Göttingen

Universität Hamburg

Universität zu Köln

Universität Leipzig

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Eberhard Karls Universität Tübingen

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

 

Tham khảo ranking các trường theo THE ranking and QS ranking 2016

Các trường đại học hàng đầu của Đức theo QS Ranking 16/17

37 trường ĐH tốt nhất của nước Đức 2016

 

 

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây