Führungszeugnis: Giấy chứng nhận có tiền án ở Đức

0
366

Các bạn vui lòng cho mình hỏi, bạn mình đang viết bài Bachelor, trường yêu cầu nộp Führungszeugnis, vậy thì bạn mình nên đi nộp trực tiếp, hay là gửi đường bưu điện, và khi nào nộp? Tại bạn mình ở xa trường, đi Zug cũng tầm 2 tiếng mới tới, nếu chỉ lên trường để nộp thôi thì hơi tốn thời gian…xin cảm ơn.

Führungszeugnis là gì?

Führungszeugnis giống như lí lịch trích ngang của mình nhưng do một nơi quản lí cho cả nước Đức (bundesamt).Bất cứ làm viêc gì cũng phải xin (thi tốt nghiẹp PT, thi tốt nghiệp ĐH, mở cừa hàng, mở nhà hàng , xin việc) đây là điều bắt buôc để xem người đó có phạm tội, hay không và phạm tội đã được huỷ bỏ chưa, họ quản lí rất chặt chẽ.

Làm thế nào có thể xin giấy này?

Tất cả người dân muốn xin giấy này đều phải qua sở quản lí nhân khẩu để đăng kí xin. Giấy này do cơ quan Bundesamt für Justiz cấp và giá 13€, đăng ký tại Burgeramt các thành phố, sau 1-2 tuần sẽ gửi về địa chỉ nhà đã đăng ký. Khi đi xin nhớ mang theo hộ chiếu.
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inland/FAQ_node.html

Mẫu giấy Führungszeugnis

Ảnh:

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/F%C3%BChrungszeugnis.jpg
Minda Hoàng tổng hợp

Có bình loạn gì không? Comment ở đây