Du học Đức – Schwerpunktkurse

6
5666

Sau đây là các Schwerpunktkurse tại các trường Đại học tại Đức và danh sách các trường dự bị Đại học tại Đức

M-Kurs:

Bắt buộc cho tất cả các bạn muốn học các ngành liên quan đến Y, Dược hay Sinh học. M-Kurs có tại các các Kolleg sau:

STK FU BerlinSTK Uni FrankfurtSTK Uni Greifswald
STK Uni HalleSTK Uni HamburgSTK Uni Hannover
STK Uni HeidelbergSTK Uni Kassel
STK Uni LeipzigSTK Uni MainzSTK Mittelhessen
STK Uni MünchenSTK NordhausenSTK Uni Saarbrücken

 

T-Kurs:

Các bạn muốn học các ngành về Toán –  Khoa học tự nhiên hoặc về Kỹ thuật sẽ phải hoàn thành được khóa học này. Các Kolleg sau đây có tổ chức T-Kurs:

STK TU BerlinSTK BochumSTK Uni Darmstadt
STK Uni FrankfurtSTK TU Freiberg,STK Uni Halle
STK Uni HamburgSTK Uni HannoverSTK Uni Heidelberg
STK Uni KarlsruheSTK Uni Kassel
STK Uni LeipzigSTK Uni MainzSTK Mettingen
STK MittelhessenSTK Uni München
STK NordhausenSTK Uni SaarbrückenSTK HS Wismar

 

W-Kurs:

Nếu các bạn theo các ngành kinh tế hay xã hội học sẽ phải tham gia khóa học này. W-Kurs có ở các Kolleg:

STK FU BerlinSTK Uni FrankfurtSTK TU Freiberg
STK Uni HalleSTK Uni HamburgSTK Uni Hannover
STK Uni HeidelbergSTK Uni Kassel
STK Uni LeipzigSTK Uni MainzSTK Mittelhessen
STK MettingenSTK Uni MünchenSTK Nordhausen

 

G-Kurs:

Ai muốn xin vào các ngành Nhân văn (geisteswissenschaftliches Studium) hay Đức ngữ (Germanistik) sẽ phải qua khóa này. G-Kurs có ở các Kolleg sau:

STK FU BerlinSTK Uni DarmstadtSTK Uni Frankfurt
STK Uni GreifswaldSTK Uni HalleSTK Uni Hamburg
STK Uni HeidelbergSTK Uni Leipzig
STK Uni MainzSTK MittelhessenSTK Uni München
STK Nordhausen

 

S-Kurs

Trước khi có thể bắt đầu các ngành về Ngôn ngữ học ở Đức, các bạn sẽ phải qua khó S-Kurs này. Các Kolleg tổ chức S-Kurs

STK FU BerlinSTK Uni HalleSTK Uni Heidelberg
STK Uni Leipzig
(zusammen mit G-Kurs)
STK Mettingen
STK Uni Mainz.
(G- und S-Kurse werden in einigen
Kollegs zusammengefasst.)
Có bình loạn gì không? Comment ở đây