Du học Đức: Hướng dẫn Apply qua Uni Assist từ A đến X

Contents1.Hướng dẫn tạo tài khoản trên trang của Uni-Assist1.1 Vào web www.uni-assist.de để tạo ký tài khoản.1.2 Anmelden – Điều chỉnh thông tin cần thiết cơ bản2. Nộp hồ sơ qua Uni-Assist2.1 Upload hồ sơ2.2 Tìm Trường, Tìm Ngành3. Điền Antrag3.1 Bước 3.1: Antragsdaten bearbeiten3.2 Bước 3.2: Allgemeine Fragen3.3 Bước 3.3: Fragen zur Hochschule3.4 Bước 3.4. … Continue reading Du học Đức: Hướng dẫn Apply qua Uni Assist từ A đến X