Du học Đức – hành trang và trải nghiệm – Ngành chế tạo máy

Contents1. Studienkolleg (STK)2. Chọn ngành – chọn trường3. Vorpraktikum  Nguyễn Quý Tuấn đang là sinh viên Maschinenbau HAW-Hamburg và đồng thời là trợ giảng tutor môn cơ học kĩ thuật, vật lý thực nghiệm và Toán cao cấp cho sinh viên cùng ngành. Trường Top, ngành Hot mà không nặng, sau dễ xin việc, việc nhẹ mà lương … Continue reading Du học Đức – hành trang và trải nghiệm – Ngành chế tạo máy