Điều kiện du học Đức

1
2942

anabin thông báo dành cho Sinh viên cần thi lại Đại học từ năm 2015 trở đi:

Nếu không đỗ hay không đạt yêu cầu trong các kỳ thi Đại học và cần thi lại hay thi thêm Đại học năm 2015 và trở đi, yêu cầu đối với các Sinh viên này không khác những Học sinh thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia:

 • Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại một cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn phù hợp.
 • Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải đạt tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (tính bốn môn thi nêu trên, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích và không môn thi nào dưới bốn (04) điểm).
 • Trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận,

thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành

anabin hướng dẫn dành cho Học sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia từ năm 2015 và trở về sau:

Điều (1.) của Quy định hiện hành được sửa lại như sau:

 • Tham gia và đỗ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại một cụm thi do một Trường Đại học chủ trì với các môn thi Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và một môn tự chọn.
 • Tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải đạt tổng điểm thi tối thiểu là 24 điểm (tính bốn môn thi xét Tốt nghiệp, không nhân hệ số, không cộng điểm khuyến khích và không môn thi nào dưới bốn (04) điểm).
 • Trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận,

thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.

 


Quy định hiện hành (và được áp dụng cho Sinh viên thi đỗ Đại học từ năm 2014 và trở về trước):

anabin yêu cầu điều kiện như sau đối với Học sinh, Sinh viên có bằng cấp Việt Nam:

1. Tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi thành công kỳ Thi tuyển sinh Đại học do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức (với tổng điểm thi tối thiểu là 15 điểm và không môn thi nào dưới bốn (04) điểm) và đã trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.

2. Nếu đạt được các điều kiện tại (1.) và học thêm thành công bốn (04) Học kỳ Đại học chính quy thì có thể được

3. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.

4. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao đẳng và thi chuyển tiếp lên Đại học thành công (Học kỳ thứ 5) thì có thể được chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành.

5. Nếu đạt được các điều kiện tại (1.) và có Chứng chỉ DSD I hoặc DSD II và xác nhận của Điều phối viên DSD thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học và không bị giới hạn nhóm Ngành.

Giải thích thêm của DAAD Hà Nội về các thuật ngữ:

 • “Trúng tuyển”: Phải tham gia kỳ Thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức hàng năm và trúng tuyển trong một kỳ thi đó.
 • “Hệ Đào tạo Đại học Chính quy”: Tức không phải hệ Bổ túc, hệ Chuyên tu, hệ Học từ xa, hệ Mở rộng, hệ Tại chức v. v.
 • “Một Trường Đại học Việt Nam được công nhận”: Các Trường Đại học Việt Nam các năm qua được phép tham gia tuyển sinh/xét tuyển Đại học và Cao đẳng do Bộ GD&ĐT Việt Nam tổ chức về cơ bản đều được công nhận.
 • Cùng “nhóm Ngành”: Trên nguyên tắc, nếu học ở Việt Nam (ví dụ) Ngành Công nghệ Thông tin thì cũng sẽ được học Ngành đó tại Đức hay nếu học ở Việt Nam Ngành Đức Ngữ thì cũng sẽ được học Ngành đó tại Đức. Nhưng các Trường có thể xét linh động theo bảng nhóm Ngành của anabin.
 • “Chuyển thẳng”: Không cần qua Dự bị Đại học (Studienkolleg) để vào học từ năm thứ nhất Đại học, nhưng vẫn có thể phải qua một kỳ kiểm tra chuyên môn hay vấn đáp để xét năng lực thực sự của Sinh viên và phải đáp ứng yêu cầu về tiếng Đức (DSH-2, TestDaF4, DSD II v.v…).
 • Chứng chỉ DSD I là Chứng chỉ tiếng Đức dành cho Học sinh đã học chính quy tiếng Đức trong Chương trình Phổ thông với số lượng tối thiểu 600 tiết (B1) hay DSD II tương ứng với tối thiểu 1.000 – 1.200 tiết (C1) do Giáo viên tiếng Đức đã được Đào tạo và Bồi dưỡng Chuyên môn về Chương trình DSD giảng dạy.

Thông tin: DAAD Việt Nam 

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây
SHARE
Previous articleAufnahmetest zum STK Karlsruhe SS2016
Next articleAufnahmetest zum STK Darmstadt SS2016
Founder Hotrosv.de - "Chăn gà" là một nghệ thuật, mà không phải ai cũng làm được. Mình không có kỹ năng chăn gà nên chỉ có một mong muốn ai cũng có kiến thức về du học Đức để đỡ được trở thành "gà" và "bị chăn".