Điểm Bonus của TestAS ở từng trường đại học

0
2231

Ai cũng biết với điểm TestAS cao thì cơ hội nhận được Zulassung cũng cao hơn. Tuy nhiên, trường đại học nào có cho điểm Bonus cho kết quả TestAS, điểm TestAS từ bao nhiêu trở lên sẽ được cộng điểm, và cộng bao nhiêu? Các bạn cùng tham khảo danh sách mà Hotrosv.de vừa tổng hợp được nhé.

Chú ý: – Danh sách dưới đây chỉ là tự chúng mình mò google nên chắc chắn chưa đầy đủ. Bạn nào có đóng góp về từng trường thì liên hệ Hotrosv.de để bọn mình bổ sung nhé.
– Một số trường chỉ cộng Bonus cho Medizin và Zahnmedizin là do đây là 2 ngành zulassungsbeschraenkt của trường, các ngành còn lại đều là zulassungsfrei hết.

 1. Uni Hamburg
  https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/formulare-informationsmerkblaetter/zulassungskriterien-bewerbung-nicht-eu.pdf
 2. Uni Giessen (dành cho Medizin và Zahnmedizin)
  https://www.uni-giessen.de/internationales/studierenjlu/bewerbung/gs/mediziner
 3. Uni Mainz
  https://www.studium.uni-mainz.de/testas/
 4. Uni Leipzig
  https://www.uni-leipzig.de/studium/studium-international/internationale-bewerber/bachelor-staatsexamen-diplom/testas.html
 5. TU Dresden
  http://www.leo.tu-dresden.de/alumni/alumni-wochen/archiv/alumniplus2009/vortraege-der-alumni-woche-1/downloads-1/04-helemann-tu-dresden.pdf (trang 24: họ có bảo là được cộng nhưng không nói rõ bao nhiêu)
 6. Uni Bremen
  http://www.uni-bremen.de/international/wege-an-die-universitaet-bremen/grundstaendiges-studium-bewerbung.html
  Bei einer Bewerbung für die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) oder Wirtschaftswissenschaft (Bachelor) ist die erfolgreiche Teilnahme am TestAS nachzuweisen. Wer die erfolgreiche Teilnahme nicht nachweisen kann, kann leider keinen Studienplatz in den genannten Studiengängen bekommen. (tự dịch nhé)
 7. Uni Freiburg
  http://www.studium.uni-freiburg.de/documents/studienbewerbung/ZUL_Anfaenger_Merkblatt_Nicht-EU (trường này cũng không nói rõ được cộng chính xác bao nhiêu)
 8. Uni Ulm (cho Humanmedizin và Zahnmedizin)
  https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/studium/zulassung_und_immatrikulation/ausl%C3%A4ndische_studienbewerber/Auswahlverfahren_Medizin_und_Zahnmedizin.pdf
 9. FH Muenster
  https://fh-muenster.de/internationaloffice/downloads/Abschlussbericht_Version_Webseite.pdf
  (trang 23: hiện tại trường này họ chưa đưa ra bảng quy đổi điểm bonus chính xác, chỉ bảo là sehr hilfreich)
Có bình loạn gì không? Comment ở đây