Dịch thuật giấy tờ du học Đức

Contents 1) Tại sao phải dịch?2) Một bản dịch hợp lệ gồm những gì ?3) Sao y chứng thực là cái quái gì  ?4) AI là người có chức năng, thẩm quyền hoặc nhận trách nhiệm là cái đó đúng, chuẩn, đầy đủ, hợp lệ?4) Mình giỏi tiếng Đức rồi sao phải nhờ một người dịch … Continue reading Dịch thuật giấy tờ du học Đức