Danh sách các trường có thể nộp xin Zulassung STK

Trong một bang có nhiều trường đại học, tuy nhiên chỉ có từ 1 đến 3 trường Dự bị đại học – tùy từng bang. Vì thế bài viết này sẽ chỉ cụ thể ra các trường Đại Học nào bạn có thể đăng ký để học Dự Bị tại bang đó.

2
16285

Contents

1.Baden-Württemberg

Học tại STK Karlsruhe hoặc tại STK Heidelberg hoặc tại STK Konstanz

Karlsruhe

Info: https://www.stk.kit.edu/524.php

Uni-Stuttgart

Info https://www.uni-stuttgart.de/studium/bewerbung/international-degree/studienkolleg/

Uni Heidelberg

Info http://www.isz.uni-heidelberg.de/d_kurse_sk.html

Hochschule Konstanz

Info http://www.htwg-konstanz.de/Studienkolleg-Konstanz.107.0.html

Hochschule Karlsruhe

Info https://www.hs-karlsruhe.de/bewerbung/zulassungsvoraussetzungen/infos-fuer-auslaendische-bewerber/

Hochschule Heilbronn

Info https://www.hs-heilbronn.de/1148187/auslaendische-bewerber

Uni Freiburg

infor http://www.studium.uni-freiburg.de/documents/studienkolleg/

2.Bayern

Học tại STK Coburg hoặc STK München. 

Hochschule Coburg

Info: http://www.sk-coburg.de/index.php/anmeldung/zulassung

Technische Universität München

Info: https://www.tum.de/studium/bewerbung/studienkolleg/

Universität Augsburg

Info: https://www.aaa.uni-augsburg.de/incoming/abschluss/interessentinnen/studienkolleg/

Kath. Universität Eichstätt INGOLSTADT

Info: http://www.ku.de/studieninteressenten/auslaendische-interessierte/

Universität Passau

Studentenkanzlei für ausländische Studierende
Info: http://www.gcp.uni-passau.de/academic-german-year/bewerbung-und-zulassung/

Universität Bamberg

Info: https://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren-in-bamberg/ich-moechte-nach-bamberg/ohne-austauschprogramm/vor-der-bewerbung-voraussetzungen/#c182424

Universität Erlangen-Nürnberg

Info: https://www.fau.de/international/aus-dem-ausland/bachelor-master-und-staatsexamen/zugang-zum-studium/auslaendische-bildungsnachweise/

Universtität Würzburg

Info: http://www.international.uni-wuerzburg.de/studieren_in_wuerzburg/studium_mit_abschlussziel/bewerbung/studienkolleg/

Ludwig-Maximilians-Universität

Info: http://www.uni-muenchen.de/studium/hochschulzugang/besondere_zulassung/studienkolleg/index.html

Universität BayReuth

Info: http://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/come-to-bayreuth/zulassung/index.html

Universität Regensburg

Info: http://www.uni-regensburg.de/international/internationale-studierende/bewerbung-zulassung-einschreibung/studienkolleg/index.html

Universität der Bundeswehr München

Info: www.unibw.de

3) Rheinland-Pfalz

Học tại STK Kaiserlautern hoặc tại STK Mainz

Hochschule Kaiserlautern

Info http://studienkolleg.hs-kl.de/index.html

Universität Mainz

Info http://www.issk.uni-mainz.de/

4) Hessen

Học tại STK Kassel, STK Frankfurt, STK Darmstadt, STK Marburg

Universität Kassel

info http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/studienkolleg/bewerbung-und-aufnahme.html

Hochschule Fulda

info https://www.hs-fulda.de/internationales/internationale-bewerbungen/

Uni Frankfurt

info https://www.uni-frankfurt.de/43662351/studienkolleg

FH Frankfurt

info https://www.frankfurt-university.de/international/studieren-an-der-frankfurt-uas/studienkolleg.html

TU Darmstadt

info http://www.stk.tu-darmstadt.de/studienkollegstart/startseite_stk.de.jsp

Universität Marburg

info http://www.uni-marburg.de/studienkolleg/

Universität Giessen

info http://www.hessische-hochschulen-nordsued.de/en/universities-of-hessen/justus-liebig-university-giessen/studienkolleg.html

Technische Hochschule Mittelhessen

info https://www.thm.de/site/international/internationales-buddy-programm/willkommen.html

5) Thüringen

Học tại STK Nordhausen

Uni Jena

info https://www.uni-jena.de/en/Degree_Seeking_Studies.html

Hochschule Nordhausen

info https://www.hs-nordhausen.de/international/staatliches-studienkolleg/studienkolleg-bewerbung/

TU Ilmenau

info https://www.tu-ilmenau.de/international/ds/bachelor/bewerbung/

Uni Erfurt

infor https://www.uni-erfurt.de/international/incoming/vollstudium/zulassungsvoraussetzungen-hochschulzugangsberechtigung/

Uni Weimar

https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/studienbewerbung/internationale-studienbewerber/

Ernst-Abbe-Hochschule Jena

info http://www.eah-jena.de/fhj/fhjena/de/international/international-studierende/seiten/bewerbungsunterlagen_und_informationen_fuer_ein_vollstudium_1.aspx

Fachhochschule Erfurt

info https://www.fh-erfurt.de/fhe/international/studieren-an-der-fh-erfurt/vollzeitstudium/#c1722

Hochschule Schmalkalden

info http://www.hs-schmalkalden.de/international/incomings.html

6) Sachsen

Học tại STK Leipzig hoặc STK Zittau

Hochschule Zittau

info https://studienkolleg.hszg.de/ueber-uns.html

Uni Leipzig

info http://www.uni-leipzig.de/studium/studium-international/internationale-bewerber.html

HTWK Leipzig

info http://www.htwk-leipzig.de/de/studieninteressierte/refugees-welcome-angebote-fuer-gefluechtete/informationen-zum-studium-an-der-htwk-leipzig/

TU Dresden

info https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/internationales

TU Chemnitz

info https://www.tu-chemnitz.de/international/index.php.en

TU Freiberg

info http://tu-freiberg.de/international

7) Nordhein Westfalen

Học tại STK Bochum hoặc STK Mettingen

RUHR Universität Bochum

info http://international.rub.de/mam/content/intoff/infoblatt_hzb_studienkolleg_e.pdf

Fachhochschule Dortmund

info https://www.fh-dortmund.de/en/studint/interStudint/Studienkolleg/Studienkolleg.php

Universität Wuppertal

info http://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-studierende/studienbewerber/studienkollegs.html

Universität Köln

info http://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung21/content/bewerber/wer_kann_studieren/auslaendische_bewerber/index_ger.html

8) Nieder Sachsen

Học tại STK Hannover

TU Braunschweig

info https://www.tu-braunschweig.de/international/incomings/study/application/

Technische Universität Clausthal-Zellerfeld

info https://www.izc.tu-clausthal.de/wege-an-die-tu-clausthal/vollzeitstudium/voraussetzungen/

Universität Göttingen

info https://www.uni-goettingen.de/de/511432.html

Hochschule Hannover

info http://www.hs-hannover.de/ifaf/studienkolleg

Leibniz Universität Hannover

info https://www.uni-hannover.de/de/studium/immatrikulation/bewerbung/hinweise-nicht-eu/hzb/stud-kolleg/bewerbung/

Medizinische Hochschule Hannover

info https://www.mh-hannover.de/20935.html

Stiftung Universität Hildesheim

info https://www.uni-hildesheim.de/io/incomings/infos-fuer-internationale-vollzeitstudierende/infos-fuer-studienbewerber/zulassungsvoraussetzungen/feststellungspruefung-und-studienkolleg/

Leuphana Universität Lüneburg

info http://www.leuphana.de/college/bewerbung/internationale-studieninteressierte/niedersaechsisches-studienkolleg.html

Universität Osnabrück

info https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte_aus_dem_ausland/studienkolleg.html

Hochschule Emden/Leer – University of Applied Sciences

info http://www.hs-emden-leer.de/fileadmin/user_upload/Einrichtungen/IuP/Formulare/Student_applicants_with_foreign_university_entrance_qualifications_2014_Juni_10.pdf

9) Hamburg

Học tại STK Hamburg

Universität Hamburg

info https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot/international/studienkolleg-hamburg.html

HAW Hamburg

info https://www.haw-hamburg.de/international/internationale-studierende/bachelor-bewerber/bewerbungsvoraussetzungen/studienkolleg.html

TU Hamburg

info https://www.tuhh.de/tuhh/studium/bewerbung/vorbereitungssemester.html

Đặc biệt Universität Lübeck (trường này nằm ở bang Schleswig- Holstein, nhưng do gần Hamburg nên học tại STK Hamburg)

infor https://www.uni-luebeck.de/studium/international-office/aus-dem-ausland/studium-mit-abschluss/studienkolleg.html

10) Sachsen-Anhalt

Học tại STK Halle hoặc STK Köthen

Universität Halle

info http://www.uni-halle.de/ssc/bewerbungsinformationen/55429_2600203/?lang=de

Hochschule Anhalt

info http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg.html

11) Berlin

Học tại STK Berlin

HTW Berlin

info https://www.htw-berlin.de/studieninteressierte/bewerbung/besondere-faelle/studienkolleg/#c2671

TU Berlin

infor http://www.studienkolleg.tu-berlin.de/menue/studienkolleg/

Freie Universität Berlin

info http://www.fu-berlin.de/sites/studienkolleg/

12) Mecklenburg – Vorpommern

Học tại STK Greifswald hoặc tại STK Wismar

Universität Greifswald

info https://www.uni-greifswald.de/international/wege-nach-greifswald/studium-und-studienvorbereitung/studienkolleg/

Hochschule Wismar

info http://www.hs-wismar.de/startseite

Uni Rostock

Info https://www.uni-rostock.de/internationales/aus-dem-ausland/fluechtlinge/orientierung-vor-dem-studium/studienkolleg/

Fachhochschule Stralsund

info http://www.fh-stralsund.de/international/incoming-students/vollzeitstudierende/studienkolleg/

13) Schleswig- Holstein

Học tại STK Kiel

FH Kiel

info http://www.fh-kiel.de/index.php?id=5704

Cách nộp các trường qua Uni Assist.

http://hotrosv.de/du-hoc-duc-huong-dan-apply-qua-uni-assist-tu-a-den-x/

Tác giả: T

Có bình loạn gì không? Comment ở đây