Đăng ký chỗ ở (Anmeldung) với chính quyền địa phương (Meldegesetz)

2
5728

Anmeldung, Wohnungsgeberbestätigungen

Theo luật mới, người chuyển chỗ ở phải đăng ký với Einwohnermeldeamt trong vòng 2 tuần sau khi chuyển đến chỗ ở mới. Khi đi đăng ký cần mang theo:
1. Hộ chiếu: (Passport)
2. Thẻ cư trú
3. Hợp đồng cho thuê nhà hoặc giấy xác nhận của người cho thuê nhà. Giấy này sẽ được cơ quan quản lý scan lại và lưu vào hồ sơ cá nhân ở thành phố. Nếu những giấy tờ này không được thực hiện thì cả người chủ cho thuê nhà và người thuê nhà bị phạt tới 1000 €. Nếu làm giả giấy tờ có thể bị phạt tới 50000 €.

Giấy xác nhận bao gồm các thông tin như sau:

-Name und Anschrift des Vermieters
-Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum
-die Anschrift der Wohnung
-die Namen der meldepflichtigen Personen

Mẫu giấy xác nhận download bản tham khảo ở link dưới đây. Trên mạng hiện nay có rất nhiều mẫu tùy theo các thành phố và các hãng cho thuê nhà khác nhau, mọi người tìm mẫu cho phù hợp.

Die “Wohnungsgeberbestätigungen” für den Einzug oder Auszug sind im Einwohnermeldeamt erhältlich oder können hier heruntergeladen werden:

Wohnungsgeberbestätigung bei Einzug

Wohnungsgeberbestätigung bei Auszug

Lưu ý:

****Nếu thuê lại nhà/phòng của người khác (untermiete) thì phải có giấy đồng ý cho thuê của chủ sở hữu căn nhà đó. Ví dụ là Ông A cho bà B thuê một căn hộ 3 phòng, bà B cho anh C thuê lại một phòng. Vậy anh C cần một giấy đồng ý của ông A về việc cho thuê lại nhà nếu trong hợp đồng giữa ông A và bà B có điều khoản đồng ý cho thuê lại. Sau khi  có giấy đồng ý của chủ chính thức của ngôi nhà thì anh C có thể ký hợp đồng với bà B, và chịu trách nhiệm với hợp đồng đó. Khi đi ra đăng ký, cần mang theo giấy đồng ý của ông chủ nhà và hợp đồng thuê nhà mới được ký. Trường hợp này đã có bạn SV ở bang NRW – đăng ký xong ngày 2.11.2015, một ngày sau khi luật được ban hành

****Luật mới chỉ áp dụng cho những người chuyển chỗ ở sau 1.11.2015. Các trường hợp khác đã đăng ký rồi ở đâu cứ ở yên đó.

****

Bài đọc tham khảo trên báo Frankfurter Allgemeine 

Le Ha Thanh Che Cashier at CITTI-PARK Flensburg

Mình chia sẻ thêm cho trường hợp bạn nào là sinh viên mà đi thực tập ở thành phố khác 6 tháng và vẫn giữ nhà ở chỗ cũ (có nhiều bạn ở kí túc hay ở ngoài đều giữ lại nhà và cho thuê lại trong vòng 6 tháng vì sau đó còn phải quay lại để bảo vệ hay thi cử nốt usw.): Với trường hợp này các bạn lưu ý là vẫn phải anmeldung nhà ở chỗ mới nếu thực tập trên 3 tháng trở lên. Lúc này chỗ ở cũ là Hauptwohnsitz và chỗ mới là Zweiwohnsitz. Có nhiều nơi hiện đại thì người ta hỏi bạn trả lời và họ sẽ điền cho bạn trên máy tính nhưng có 1 số thành phố ở Đức vẫn rất đơn sơ trong mấy việc đăng ký hộ khẩu này. Cụ thể là họ phát giấy, bạn tự điền, lúc này bạn sẽ đánh dấu vào cột Zweiwohnsitz để vẫn giữ hộ khẩu ở chỗ cũ. Sau này khi hết thực tập quay về thì bạn chỉ việc ra Rathaus của Hauptwohnsitz để abmelden cái tạm trú kia đi là được, không cần cái Bestätigung bei Auszug. Sau này nếu nhận được thư của Finanzamt bắt đóng thuế vì có 2 chỗ ở thì bạn chỉ cần gửi lại giấy chứng minh bạn chỉ thực tập hay lương thấp vì thời gian làm ngắn hạn thì bạn sẽ được miễn.
Có bình loạn gì không? Comment ở đây