Comments for Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de Hỗ trợ sinh viên du học Đức Sun, 12 Nov 2017 10:56:07 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.18 Comment on Hướng dẫn huỷ hợp đồng Bahncard by Kündigung: Kết thúc hợp đồng đúng cách - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/huong-dan-huy-hop-dong-bahncard/#comment-390 Sun, 12 Nov 2017 10:56:07 +0000 http://hotrosv.de/?p=1387#comment-390 […] Hướng dẫn huỷ hợp đồng Bahncard […]

]]>
Comment on Aufnahmetest zum Studienkolleg in Coburg SS16 by Xin Zulassung để dự thi dự bị ĐH STK Coburg - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-studienkolleg-in-coburg-ss16/#comment-389 Tue, 31 Oct 2017 18:43:16 +0000 http://hotrosv.de/?p=2027#comment-389 […] http://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-studienkolleg-in-coburg-ss16/ […]

]]>
Comment on VPD-Die Vorprüfungsdokumentation là gì? by Xin Zulassung để dự thi dự bị ĐH STK Coburg - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/vdp-die-vorprufungsdokumentation-la-gi/#comment-388 Tue, 31 Oct 2017 18:42:57 +0000 http://hotrosv.de/?p=7108#comment-388 […] Coburg đòi giấy Anerkennung của bang Bayern, hoặc cái Vorprüfungsdocument của Uni-Assist để nộp, sau khi đã có giấy này bạn nộp trực tiếp toàn bộ […]

]]>
Comment on T-kurs: Học dự bị đại học ở STK Coburg by Xin Zulassung để dự thi dự bị ĐH STK Coburg - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/hoc-du-bi-dai-hoc-o-stk-coburg/#comment-387 Tue, 31 Oct 2017 17:04:18 +0000 http://hotrosv.de/?p=6477#comment-387 […] http://hotrosv.de/hoc-du-bi-dai-hoc-o-stk-coburg/ […]

]]>
Comment on Aufnahmetest zum Studienkolleg in Coburg SS15 by Xin Zulassung để dự thi dự bị ĐH STK Coburg - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-studienkolleg-in-coburg-ss15/#comment-386 Tue, 31 Oct 2017 17:04:03 +0000 http://hotrosv.de/?p=173#comment-386 […] http://hotrosv.de/aufnahmetest-zum-studienkolleg-in-coburg-ss15/ […]

]]>
Comment on Danh sách các trường có thể nộp xin Zulassung STK by Xin Zulassung để dự thi dự bị ĐH STK Coburg - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/danh-sach-cac-truong-co-nop-xin-zulassung/#comment-385 Tue, 31 Oct 2017 17:03:48 +0000 http://hotrosv.de/?p=6979#comment-385 […] http://hotrosv.de/danh-sach-cac-truong-co-nop-xin-zulassung/ […]

]]>
Comment on Những bất lợi của chương trình vừa học và làm ở Đức (dualen Studiums) by Lợi ích của chương trình vừa học và làm ở Đức (dualen Studiums) - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/nhung-bat-loi-cua-chuong-trinh-vua-hoc-va-lam-o-duc-dualen-studiums/#comment-384 Sun, 29 Oct 2017 12:12:44 +0000 http://hotrosv.de/?p=2841#comment-384 […] Những bất lợi của chương trình vừa học và làm ở Đức (dualen Studiums) […]

]]>
Comment on Du học Đức nên học bằng tiếng Anh hay tiếng Đức? by Cẩm nang du học Đức bậc Bachelor (cử nhân) - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/du-hoc-duc-nen-hoc-bang-tieng-anh-hay-tieng-duc/#comment-383 Wed, 18 Oct 2017 15:47:12 +0000 http://hotrosv.de/?p=4289#comment-383 […] học Đức bậc Bachelor bằng tiếng Anh Du học Đức nên học bằng tiếng Anh hay tiếng Đức? Du học Đức nên học bằng tiếng Đức hay tiếng […]

]]>
Comment on Hạn nộp hồ sơ của các STK -dự bị đại học by Cẩm nang du học Đức bậc Bachelor (cử nhân) - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/han-nop-ho-so-cua-cac-stk/#comment-382 Wed, 18 Oct 2017 15:46:45 +0000 http://hotrosv.de/?p=2304#comment-382 […] STK nộp và thi […]

]]>
Comment on Các trường dự bị ĐH tư ở Đức by Cẩm nang du học Đức bậc Bachelor (cử nhân) - Hỗ trợ sinh viên du học Đức http://hotrosv.de/cac-truong-du-bi-dh-tu-o-duc/#comment-381 Wed, 18 Oct 2017 15:46:30 +0000 http://hotrosv.de/?p=2246#comment-381 […] Trường dự bị tư tại Đức […]

]]>