CC: Creative Commons – Sáng tạo cộng đồng

0
595

Creative Commons (CC) licenses: Giấy phép sáng tạo cộng đồng cho phép người sáng tạo ra một sản phẩm bất kỳ có thể trao toàn bộ quyền hoặc trao một hoặc nhiều phần cho người sử dụng dựa trên các điều khoản ghi trên giấy phép. Tác giả có thể cấp quyền chia sẻ, sử dụng, phát triển dựa trên bản gốc.

Một số điều kiện cơ bản

Nội dung của giấy phép CC tùy thuộc vào từng phiên bản, hiện nay (12.2016) đang là phiên bản 4.0 (xem thêm ở đây). Các phiên bản cũ hơn có thể đọc trên Wikipedia. Một số điều kiện cơ bản cần lưu ý khi xem xét các tác phẩm có sử dụng bản quyền CC:

BY (Attribution – Ghi công): Bạn có thể sao chép (copy), phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm hoặc tạo ra tác phẩm mới dựa trên bản gốc với điều kiện PHẢI ghi tên tác giả hoặc người có giấy phép CC.

NC (Non-Commercial – Phi thương mại): Bạn có thể sao chép (copy), phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm hoặc tạo ra tác phẩm mới dựa trên bản gốc với điều kiện chỉ sử dụng với mục đích PHI thương mại.

ND (No derivative – Không cho phép phái sinh bản gốc): Bạn có thể sao chép (copy), phân phối, trưng bày và trình diễn tác phẩm GỐC, không được phép sáng tạo bản mới dựa trên tác phẩm gốc.

SA (Share alike – Chia sẻ tương tự): Bạn có thể chia sẻ bản phái sinh với điều kiện sử dụng giấy phép đã cấp cho bản gốc.

cc_licence2

How To Attribute Creative Commons Photos by Foter.com CC BY-SA 3.0

Người sử dụng sẽ tổ hợp 4 điều kiện cơ bản này tạo ra yêu cầu riêng. Tuy nhiên chỉ có 6 loại phổ biến hiện nay:

  1. Chỉ Ghi công (by)
  2. Ghi công + Phi thương mại (by-nc)
  3. Ghi công + Không phái sinh (by-nd)
  4. Ghi công + Chia sẻ tương tự (by-sa)
  5. Ghi công + Phi thương mại + Không phái sinh (by-nc-nd)
  6. Ghi công + Phi thương mại + Chia sẻ tương tự (by-nc-sa)

***Với các loại tác phẩm ghi CC0 Public Domain thì không cần ghi gì cả, kể cả cho mục đích thương mại. Nhìn thấy chữ này rất vui.

cc_licence

How To Attribute Creative Commons Photos by Foter.com CC BY-SA 3.0

Ghi tên tác giả như nào cho đúng

Trật tự ghi như sau có thể nhìn chú thích các bức ảnh mình sử dụng trong bài

  • Tên tác giả (2) Tên tác phẩm (3) Loại điều kiện bản quyền (4) phiên bản CC

Có thể ghi nguồn dưới bức ảnh hoặc tác phẩm bạn sử dụng hoặc ghi xuống cuối bài.

 

Tùy theo mục đích sử dụng các bạn nên lưu ý điều kiện sử dụng, các bạn có thể đọc thêm trong bài viết có gắn link ở dưới mỗi bức ảnh.

cc_licence5

How To Attribute Creative Commons Photos by Foter.com CC BY-SA 3.0

Các bạn có vào link và đọc thêm nếu bạn có ý định sử dụng tài sản chung trên mạng.

————————————————————————————-

Bức ảnh mình vi phạm hôm trước có giấy phép CC giống như trên. Cho dù có ghi nguồn mình sẽ ghi không đúng quy cách vì thực ra ít người biết ghi nguồn đúng cách. Vậy nên học từ cái sai. Hy vọng không bạn nào bị lặp lại lỗi này. Chúc các bạn copy an toàn.

Chi tiết của việc của mình sẽ viết lại vào thời gian gần nhất. Đợi “Minda, Bác Sói và 481€”

Minda Hoàng

Bài viết tham khảo nội dung từ

  1. https://creativecommons.org/
  2. http://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
Có bình loạn gì không? Comment ở đây