Các trường dự bị ĐH của Đức tổ chức thi tuyển ở Việt Nam

0
16969

Hiện nay một số các trường dự bị ĐH ở Đức đã tổ chức các kỳ thi đầu vào của STK cho các bạn ở Việt Nam, các bạn có thể tham khảo và tham dư thi. Lý do thứ nhất là  tiết kiệm chi phí. Lý do thứ hai là tăng cơ hội cho các bạn đến học tại Đức. Tại sao lại thế? Vì lý do ở VN thường tổ chức thi sớm hơn ở Đức. Ví dụ STK Mainz thi tại VN vào ngày 1.6 nhưng ở Đức thi ngày 21.6 ít nhất các bạn được thi tập dượt 1 lần cho quen không khí thi cử, song song thì các bạn còn xin Zulassung rất nhiều các STK khác.

Dưới đây là danh sách các trường tổ chức thi dự bị ĐH tại VN (nguồn DAADVN)

1.Trường Dự bị Đại học Hamburg

 • Trường Dự bị Đại học Hamburg (Studienkolleg Hamburg) yêu cầu Chứng chỉ tiếng Đức B2 khi nộp đơn xin thi:
  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.
  + Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng ba.
  + Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáu.
  + Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.* Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist  tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng chín.
  * Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng chín.
  * Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng mười một.
  * Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.>>Thông tin thi đầu vào<<Review thi đầu vào dự bị ĐH Hamburg ở Hà Nội ngày 17.6.2016

2.Trường Dự bị Đại học Hannover

3.Trường Dự bị Đại học Kassel

 • Trường Dự bị Đại học Kassel (Studienkolleg Kassel):
  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Kassel tại Hà Nội đến gần cuối tháng tư.
  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu.
  + Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.

  >>Thông tin thi tuyển<<

4. Trường Dự bị Đại học Konstanz

 • Trường Dự bị Đại học Konstanz (Studienkolleg Konstanz):
  Thi tuyển tại Viện Goethe Hà Nội vào khoảng tháng một và khoảng tháng bảy hàng năm; mọi thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Konstanz (studienkolleg@htwg-konstanz.de).

5.Trường Dự bị Đại học Mainz

 • Trường Dự bị Đại học Mainz (Internationales Studien- und Sprachenkolleg Mainz):+ Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tám.
  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng mười.
  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 12.
  + Nhập học tại Mainz vào giữa tháng hai sang năm.
  + Cuối tháng sáu Tốt nghiệp Dự bị Đại học.
  + Đến giữa tháng bảy nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.* Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến giữa tháng ba.
  * Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tư.
  * Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng đầu tháng sáu.
  * Nhập học tại Mainz vào giữa tháng tám.
  * Giữa tháng 12 cùng năm Tốt nghiệp Dự bị Đại học.
  * Đến giữa tháng một sang năm nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.>>Thông tin thi tuyển<<Review kì thi đầu vào dự bị ĐH Mainz ở Hà Nội ngày 1.6.2016

6.Trường Dự bị Đại học Nordhausen

 • Trường Dự bị Đại học Nordhausen (Staatliches Studienkolleg Nordhausen):
  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Nordhausen tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.
  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng bảy.
  + Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.

Studienkolleg: các trường dự bị ĐH ở Đức

Có bình loạn gì không? Comment ở đây