Các trường đào tạo ngành báo chí ở Đức (Journalismus)

0
2259

Danh sách các trường đào tạo ngành báo chí ở Đức

 1. Journalismus/Public Relations

https://www.w-hs.de/jpr-ge/

 

 1. Journalistik (Bachelor)

Hochschule Hannover (Hannover)

Expo Plaza 4, 30539 Hannover, Tel.: +49 (0)511/9296-0

Mediendesign (Bachelor) http://www.mediendesignstudenten.de/

Mediendesigninformatik (B.Sc.)

Design und Medien (Master)

Kommunikationsmanagement (Master)

Fernsehjournalismus (Master)

http://www.fotostudenten.de/

 

 

 1. Journalistik/Medienmanagemen

Hochschule Magdeburg-Stendal(Magdeburg)

 

 1. Journalismus

DEKRA Hochschule Berlin (Berlin)

 

 1. Journalistik

Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt (Eichstätt)

 

 1. Journalism & Business Communication (B.A.)

 http://www.bits-hochschule.de/de/studium/journalismus-unternehmenskommunikation/

 

 1. Journalistik

Hochschule Bremen (Bremen)

 

 1. Journalismus und Unternehmenskommunikation

HMKW – Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft

Ackerstraße 76, 13355 Berlin

Tel.: +49 030/46 77 693-30

 

 1. Journalistik, International Journalism

Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences

Gollierstraße 4, 80339 München

Tel.: +49 (0) 89 544 151 0

 

 1. Journalistik

TU Dortmund

August-Schmidt-Straße 4, 44227 Dortmund

Tel.: +49 (0)231/755-1

 1. Journalismus

Uni Mainz

Saarstraße 21, 55122 Mainz

Tel.: +49 (0) 6131 39 0

 

 1. Journalismus und Medienwirtschaft

Fachhochschule Kiel

Sokratesplatz 1, 24149 Kiel. Tel.: +49 (0)431/210-0

 

 1. Journalismus

LMU – Uni München (München)

Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München. Tel.: +49 (0)89/2180-0

 

 1. Journalistik und Kommunikationswissenschaft

Journalism and Media within Globalisation

Universität Hamburg

Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/42838-0

 

 1. Journalistik

Hochschule für Politik München(München)

 

 1. Journalistik

Uni Leipzig (Leipzig)

 

 1. Journalistik (nur als Nebenfach)

Gustav-Siewerth-Akademie (Weilheim)

Oberbierbronnen 1
79809 Weilheim
Tel.: +49 (0)7755/364

Ngoài ra, các bạn có thể đọc review của từng ngành, từng trường từ studycheck.de. Chúc các bạn có lựa chọn tốt cho bản thân.

Có bình loạn gì không? Comment ở đây