Các môn học dự bị đại học ở Đức

Các môn học trong các khối dự bị bị đại học ở Đức

1
4271

Các môn học dự bị đại học ở Đức nhằm trang bị tiếng Đức đủ trình độ theo học ĐH và các môn cơ bản với các kiến thức nền phục vụ cho việc học.

Bảng tổng kết dưới đây cung cấp thông tin các môn học theo khối, để giúp các bạn so sánh cũng như lựa chọn trường để học, thi một cách tốt nhất.

Danh sách các trường dự bị ĐH tại Đức

Review kì thi đầu vào tại các trường

Môn học tại các trường dự bị đại học

Danh sách các trường dự bị đại học tư nhân

Phí học kỳ và thuê nhà (dự kiến) tại các STK

Những điều cần biết về dự bị đại học ở Đức

 

NoStadtMTWG/STI/ WW/ WS
1Karlsruhe

 

2 loại T- Kurs, T- Infor và T-Chemie

Mathematik, Physik,Chemie, Informatik, Deutsch
2KonstanzDeutsch,Fachdeutsch Technik, Mathematik, Lineare Algebra, Physik, Chemie, Englisch, InformatikDeutsch, FachdeutschWirtschaft, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaft, Rechnungswesen, Informatik, Englisch
3Heidelberg

Kỳ 1 chỉ học Deutsch, kỳ 2 học các môn còn lại

Biologie, Chemie, Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Informatik, DeutschMathematik,VWL, echnungswesen, Geographie/Sozialkunde, Englisch, DeutschG kurs: Geschichte, Geographie, Literatur, Deutsch

S kurs: Geschichte, Geographie, Deutsch Englisch, Französisch, Russisch, Geographie, Mathematik,

 

4Kaiserslautern

Chỉ học 1 kỳ

TI Kurs: Deutsch,Mathematik, Informatik, Mechanik, Elektrotechnik, Englisch

WW kurs: Deutsch,Mathematik, Informatik, Buchführung, Kostenrechnung, VWL, Englisch

5MünchenMathematik, Chemie, Biologie,Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Elektrotechnik, Informatik, Konstruktive, Geometrie, DeutschBWL, VWL, Sozialkunde, Mathematik, DeutschG kurs: Geschichte, Literatur, Sozialkunde,  Latein, Deutsch
6CoburgTI kurs: Deutsch, Mathematik, Chemie, Physik, Technisches Zeichnen, Informatik

WW kurs: Deutsch, Mathematik, BWL, VWL, Englisch, Informatik

SW kurs: Deutsch,Mathematik, Gesellschaftswisse nschaften,Englisch, Informatik

7BerlinDeutsch, Mathematik, Physik, Biologie, ChemieMathematik, Physik,Chemie, Informatik, Deutsch, EnglischBWL, VWL, Informatik,Mathematik, Deutsch, Englisch 

 

 

TI kurs: Mathematik, Physik, Chemie, Informatik, Deutsch, Englisch

 

8BerlinDeutsch,Mathematik, Biologie, Physik, Chemie.Deutsch, Mathematik,Physik, Chemie, InformatikDeutsch, Mathematik,VWL, Englisch, WirtschaftsgeschichteG kurs: Deutsch, Geschichte,Sozialkunde, Literatur, Englisch

S kurs: Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Literatur,  Englisch

9Hamburg

Kỳ học lệch: các kỳ bắt đầu vào đầu tháng 8 và đầu tháng 1

 

Deutsch, Biologie,Chemie, Mathematik, PhysikDeutsch, Mathematik,Informatik, Physik, Chemie, EnglischDeutsch, Mathematik,Informatik, VWL, Englisch, SozialkundeG kurs: Deutsch, Literatur, Geschichte, Sozialkunde, Englisch
10Kiel

Kỳ học lệch: các kỳ bắt đầu vào đầu tháng 8 và đầu tháng 1

 

TI kurs: Deutsch, Mathematik, Physik, Informatik, Technische Kommunikation/CAD, Chemie

WW kurs: Deutsch, Mathematik, Wirtschaftlehre, Informatik, Gesellschaftskunde, Englisch

11Frankfurt am

Main

Khi thi FSP phải đóng thêm lệ phí

100eu

Deutsch,Mathematik, Biologie, Chemie, PhysikDeutsch, Mathematik,Informatik, Chemie, PhysikDeutsch, Mathematik,BWL, VWL, Soziologie oder GeographieDeutsch, Geschichte, Literatur, Soziologie oder Geographie
12Darmstadt

 

Khi thi FSP phải đóng thêm lệ phí

100eu

Mathematik, Physik,Chemie, Informatik, DeutschDeutsch, Geschichte,Literatur, Sozialwissenscht. Elektronische Datenanalyse
13KasselMathematik, Physik,Chemie, Informatik, DeutschDeutsch, Mathematik, VWL, Sozialgeographie, Informatik, BWL, oder Englisch
14MarburgBiologie, Chemie,Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Informatik, DeutschDeutsch, Mathematik,VWL, BWL, SoziologieDeutsch, Geschichte, Literatur, Soziologie, Statistik
15GreifswaldDeutsch, Biologie, Chemie, Mathematik, PhysikDeutsch, Mathematik, Physik, ChemieDeutsch,Geschichte,Literatur, Sozialkunde
16WismarDeutsch, Mathematik, Wirscharf, Englisch, InformatikTI kurs: Mathematik,  Physik, Chemie, Informatik, Deutsch
17Hannover

 

Review Kolleg

Biologie, Chemie,Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Informatik, DeutschDeutsch, Mathematik,Wirscharf (VWL, BWL), Geschichte, Geographie, Politik, Englisch, Informatik
18BochumMathematik, Physik,Chemie, Deutsch, Projektunterricht
19Mainz

 

Chỉ học 1 kỳ

Deutsch, Biologie,Chemie, MathematikDeutsch, Mathematik,Physik, InformatikDeutsch, Mathematik,Wirtschaftswissenschaf ten, SozialkundeDeutsch, Geschichte,Literatur, Sprach-wissenschaften
20LeipzigDeutsch,Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, EnglischDeutsch, Mathematik,Physik, Chemie, Informatik, EnglischDeutsch, Mathematik,Wirtschaftslehre (VWL/BWL), Geschichte, Informatik, EnglischG kurs: Deutsch, Geschichte, EnglischSozialkunde, Literatur,

S kurs: Deutsch, Geschichte, EnglischSprachwissenschaftliche Grundlagen oder zweite Fremdsprache, Literatur,

21ZittauTI kurs: Mathematik, Physik, Informatik, Englisch, Deutsch, Technisches Zeichnen

WW kurs: Deutsch, Mathematik,BWL, VWL,Englisch, Informationstechnologie. und Informatik

22HalleBiologie, Chemie, Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik, Chemie, Informatik, DeutschBWL, VWL,Informatik, Mathematik, Deutsch, EnglischDeutsch, Literatur, Geschichte, Englisch
23Köthen

 

Review Kolleg

Deutsch, Mathematik,Physik, Chemie, Informatik oder Technisches Zeichen, TechnologieMathematik, Deutsch,Informatik, Volkwirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehr, EnglischSW kurs: Deutsch, Mathematik, Sozialwissenschaft, Informatik, Englisch, Rechtkunde
24Nordhausen

Lấy điểm cả 2 kỳ

Deutsch,Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, EnglischMathematik, Physik,Chemie, Informatik, Deutsch, EnglischDeutsch, Mathematik,VWL, Sozialkunde, Informatik, EnglischDeutsch, Sozialkunde, Literatur, Geschichte, Englisch, Informatik
26Duisburg

 

STK tư

Biologie, Chemie,Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Deutsch
27Düsseldorf

 

STK tư

Biologie, Chemie, Mathematik, Physik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, DeutschDeutsch, Mathematik,VWL, EnglischGeschichte, Literatur, Sozialkunde oder Soziologie, Politik, Deutsch
28Dresden

STK tư nhân

Biologie, Chemie,Mathematik, Physik, Informatik, DeutschMathematik, Physik,Chemie, Informatik, Deutsch
29Leipzig

 

STK tư nhân

Deutsch, Mathematik,Physik, Chemie, Informatik, Technisches ZeichenDeutsch, Mathematik,Wirtschaftslehre (VWL/BWL), Wirtschaftsstatistik, Informatik, Englisch
NoStadtMTWG/STI/ WW/ WS

 

Có bình loạn gì không? Comment ở đây