Bắt đầu một công việc làm thêm ở Đức

0
1745

Các cách để các bạn có thể bắt đầu một công việc làm thêm ở Đức bao gồm: chuẩn bị các loại giấy tờ xin việc, câu hỏi phỏng vấn, các loại hợp đồng, cách xem bảng lương và khai thuế tiết kiệm nhất cho sinh viên. (Đức là một trong những quốc gia bắt đóng thuế cao hàng top thế giới, vì là sinh viên nên nếu biết cách, các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế )

 1.Làm thêm:

Nộp hồ sơ online cho Mcdonald hoặc Starbuck ( công việc được rất nhiều bạn lựa chọn vì dễ được nhận, thủ tục đơn giản ):_

a/ https://karriere.mcdonalds.de/index.html

b/ https://www.starbucks.de/about-us/career-center

2.Giấy tờ xin việc: (CV, Anschreiben, Lebenslauf )

*** Link hướng dẫn cách viết các giấy tờ một cách ” Đức “nhất :

http://karrierebibel.de/bewerbungsanschreiben-muster-beispiele/

https://lebenslauf.com

3.Giấy tờ sẽ cần phải bổ sung sau khi được nhận:

  • eine Bescheinigung der Krankenkasse
  • eine Belehrung nach Infektionsschutzgesetz (dành cho những bạn làm ở nhà hàng, hoặc những ngành liên quan đến thực phẩm – làm ở Gesundheitamt – phí 28€ – mang theo passport )
  • gültige Aufenthaltserlaubnis (đính kèm trong Visum)
  • gültige Arbeitserlaubnis (đính kèm trong visum)
  • Eure Lohnsteueridentifikationsnummer (mã số thuế làm ở Finanzamt, mang theo passport)
  • Euro Sozialversicherungsnummer (số bảo hiểm xã hội làm ở Deutsche Renteversicherung – mang theo passport)

Hướng dẫn xin mã số thuế và bảo hiểm xã hội ở Đức

4.Cách đọc bảng lương, nhận biết các loại hợp đồng

Khai thuế lương minjob 450€

Các bậc thuế ở Đức – Steuerklassen

Có bình loạn gì không? Comment ở đây