Aufnahmetest zum STK Wismar

Contents1. Nộp hồ sơ2. Đi thi Aufnahmetest3. Đề thi tiếng Đức4. Đề thi Toán 1. Nộp hồ sơ Hồ sơ: nộp thẳng đến trường, bằng B1 (hoặc B2, tuỳ người, nhưng bây giờ thì yêu cầu lên B2), giấy tờ thi vào ĐH ở Vn (đã dịch sang tiếng Đức và cả tiếng Việt ), … Continue reading Aufnahmetest zum STK Wismar