Aufnahmetest zum STK Karlsruhe SS2016

ContentsPhần thi ToánPhần thi Tiếng ĐứcKết QuảBao lâu biết kết quả ? Bài viết kể lại kinh nghiệm của Nguyễn Bảo – đi thi Aufnahmetest T-kurs của hai trường là STK München ( mình nộp qua TU München ) và Karlsruhe. Thi STK Karlsruhe Sáng sớm tới trường rất sớm nhưng hoá ra có cả đống đứa … Continue reading Aufnahmetest zum STK Karlsruhe SS2016