Aufnahmetest – Studienkolleg Nordhausen

ContentsNhận xét về thành phố và trường:Thi cử: Nordhausen (26.02.2015) Nhận xét về thành phố và trường: – Ấn tượng đầu tiên thành phố hơi hẻo lánh ở vị trí hơi heo hút và đặc biệt hôm đến là chủ nhật nên mình còn suýt không nhận ra cái nhà ga Bahnhof của nó. => … Continue reading Aufnahmetest – Studienkolleg Nordhausen