10 cụm từ bạn hay nghe thấy khi đi tàu ở Đức

0
3929

Có bình loạn gì không? Comment ở đây